Using Context Free Grammar to Generate sentences!


hai ngu*o*`i co^ ddo*n chie^m bao .

anh hu`ng trong veo chie^m bao .

tho^n DDoa`i kho^ng nho*' bie^?n .

ta^'m lo`ng o*? ca.nh da^.u mu`ng to*i chua cay .

thie^'u nu*~ bu*o*'c hu*~ng ho*` .

co^ nha^n ti`nh xanh ro*`n ghen qua' da^.u mu`ng to*i .

ta^'m lo`ng pha?i lo`ng bo' hoa va`ng giu*~a .

nha` to^i be' nho? giu*~a thu*o*ng nho*' .

co^ng chu'a chia tay vo*. cho^`ng .

da^.u mu`ng to*i su.t su`i tru*o*'c ghen .