Using Context Free Grammar to Generate sentences!


nha` na`ng ta? to*i chia tay .

mo^i co^ trong veo dda^u ngo*` hai ngu*o*`i tre? .

ma't na`ng o*? ca.nh ma't na`ng .

bie^?n sang cho*i .

quan tra.ng tra 'ng mi?m cu*o*`i na`ng .

thie^'u nu*~ tuye^.t vo*`i giu*~a pha?i lo`ng .

bu*o*'m buo^`n .

nha` to^i buo^`n nha` to^i .

mo^i co^ o*? ca.nh vo*. cho^`ng .

vo*. cho^`ng ghen qua' .