Using Context Free Grammar to Generate sentences!


bie^?n tra 'ng nho*' mong .

thon^n DDo^ng nho*' mong vu*o*n da^u ra^'t .

co^ nha^n ti`nh man ma'c cu?a to^i o*i ve^` la`ng .

thie^'u nu*~ man ma'c tru*o*'c chia tay tra.ng nguye^n xanh ro*`n .

anh hu`ng su.t su`i dda^u ngo*` quan tra.ng .

nha` na`ng la.nh ca'ch nhau vinh qui bo' hoa .

bu*o*'m man ma'c bu*o*'c hu*~ng ho*` dde^m ddo^ng vo^ cu`ng .

thie^'u nu*~ sang cho*i thie^'u nu*~ .

na`ng ve^` la`ng vo*. cho^`ng .

bie^?n xanh ro*`n ca'ch nhau chie^m bao .