Using Context Free Grammar to Generate sentences!


quan tra.ng su.t su`i pha?i pha?i lo`ng thie^'u nu*~ .

to^i tra 'ng ghen tho^n DDoa`i ra^'t .

thie^'u nu*~ pha?i lo`ng nha` to^i vo^ cu`ng giu*~a .

na`ng tuye^.t vo*`i a^'y ro^`i vinh qui na`ng ta? to*i .

ma't na`ng cu'i ma .t vo*. cho^`ng tre? .

na`ng o*? ca.nh quan tra.ng xanh ro*`n cu?a to^i o*i .

dde^m ddo^ng ta? to*i buo^`n bo' hoa su.t su`i .

thon^n DDo^ng chia tay .

tra.ng nguye^n vo^ cu`ng cu?a to^i o*i bu*o*'c hu*~ng ho*` co^ nha^n ti`nh tuye^.t vo*`i cu?a to^i o*i .

na`ng ve^` la`ng .